Ανακοίνωση

17/04/2018

Το Τμήμα Εξωτικών και Άγριων Ζώων προκηρύσσει 1 θέση μετεκπαιδευόμενου κτηνιάτρου, με διάρκεια εκπαίδευσης ενός έτους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (όχι απαραίτητα επικυρωμένα). Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλώ, όπως απευθυνθείτε στο natakomn@vet.auth.gr.

Αναστασία Κομνηνού
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείτε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Αν. Κομνηνού)
  2. Βιογραφικό σημείωμα (και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα)
  3. Πτυχίο Κτηνιατρικής και αναλυτική βαθμολογία
  4. Φωτογραφία (έγχρωμη, ταυτότητας)
  5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο)
  6. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας από επίσημο φορέα (για τους αλλοδαπούς)

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.