Ανακοίνωση

03/01/2018

Το Τμήμα Εξωτικών και Άγριων Ζώων προκηρύσσει 1 θέση μετεκπαιδευόμενου κτηνιάτρου, με διάρκεια εκπαίδευσης ενός έτους, ξεκινώντας από Φεβρουάριο – Μάρτιο 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (όχι απαραίτητα επικυρωμένα), στην αναπληρώτρια καθηγήτρια Α. Κομνηνού ξεκινώντας άμεσα και μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2018.

Το διάστημα από 22 έως 26  Φεβρουαρίου θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη γενικού περιεχομένου.

Αναστασία Κομνηνού
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείτε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Αν. Κομνηνού
  2. Βιογραφικό σημείωμα (και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα)
  3. Πτυχίο Κτηνιατρικής & αναλυτική βαθμολογία
  4. Φωτογραφία (έγχρωμη, ταυτότητας)
  5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο)
  6. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας από επίσημο φορέα (για τους αλλοδαπούς)

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.